Arbejdsmetoder

PROFIL > Arbejds metoder

Jeg arbejder med udvikling af mennesker i et psykologisk perspektiv for at fremme udvikling af konstruktive arbejdsprocesser, trivsel og udvikling. Opgaven udvikles i et tæt samarbejde mellem ledelse (evt. samarbejdsudvalget) og f.eks. interne konsulenter i personale- og uddannelsesfunktioner.

Jeg har stor respekt for den enkeltes personlige grænser og livserfaringer. Jeg ser det som min opgave at udfordre individet, gruppen og ledelsen til at reflektere og bidrage med deres perspektiv. Målet er ofte at finde nye veje til nye handlinger i organisationen. Det kræver effektiv ledelse med fokus på virksomhedens mission og vision samt klare rammer til medarbejdernes kompetenceudvikling, så målene kan nås. Vi arbejder meget seriøst - men i en uhøjtidelig atmosfære, hvor der er plads til humor.

Jeg inddrager ofte forskellige metoder, da de hver især har deres styrker. Men det er vigtigt at sætte opgaven og ikke metoden i højsædet. Enhver opgave er unik, og derfor skal metoden designes specielt til virksomheden på baggrund af grundige forundersøgelser (samtaler, fokusgruppeinterviews, spørgeskemaer etc.).

Jeg bruger

 • NEUROPSYKOLOGIEN og viden om, hvorledes vores tilknytningsstil afspejler vore ressourcer og udfordringer i verdenen
 • KOGNITIVE METODER, hvor fokus er på at analysere tanker, følelser og adfærd for at kunne skabe erkendelse og fornuftige ændringer. (se kursus)
 • CFT (Compassion Focused Therapy) her arbejdes stringent med den følelsesmæssige side af vores væren i verden. Viden om hjernen, hormoner samt vores nuværende og tidligere følelsesmæssige historie integreres med en medfølende tilgang til sig og andre.
 • ACT (Acceptance and Commitment Therapy) tilgange, hvor fokus er at sætte sig mål ud fra de værdier og valg man, som individ eller organisation har sat sig. Accepten handler om at kunne være med det følelsesmæssige ubehag, som ”kommenterer” vejen mod målet og som ofte kan få os til at ændre kurs. (se mere)
 • MINDFULNESS, evnen til nærvær og tilstedeværelse i nuet trænes
 • SYSTEMISKE METODER for at forstå, hvordan individ, afdeling og leder spiller sammen.
 • TYPOLOGIER, som hjælper med at spejle kompetencer og personlighedstræk.
 • KULTURANALYSE for at forstå de bevidste og ubevidste kræfter på arbejdspladsen.
 • ANALYSE AF GRUPPEDYNAMIK, som viser gruppens styrker og sårbarheder.
 • SUPERVISION (se mere)
 • COACHING (se mere)
Mindfulness og andre lækkerier
At komme overens med sin professionelle rolle i forandringer