Referencer

PROFIL

Jeg har inden for de sidste år arbejdet indenfor en række forskellige virksomheder med mine kerneydelser:

Ledelse og medarbejdere:

Privatpraktiserende læger

Børne & Ungepsykiatrien

Behandlingstilbud

Botilbud

DS Håndværk og Industri

Danisco

Post Danmark

Gelsted Bygningsindustri

Forsvarets Oplysnings- og velfærdstjeneste

Energi Fyn

Popermo Forsikring

Profilform

Region Syddanmark: Det Psykiatriske område

Region Sjælland: Kvalitet og Udvikling

Region Hovedstaden: Stress forebyggende kurser

VISO

Odense Universitetshospital

Kommuner især på Fyn: Skoleafdelingen, Vej- og parkafdelingen og Handicap- og Psykiatriafdelingen

Familiebehandling

Den Sociale Højskole i Odense

Kriminalforsorgen

Syddansk Erhvervsskole Odense-Vejle

Produktionsskolerne i Danmark

HK

3F

DSR

Dansk Blindesamfund

Gigtforeningen

Sjögrengruppen

Rehabiliteringscenter Dallund

Center for Rehabilitering og specialrådgivning

Synscenter Refsnæs

Hospice og palliation

Døveskoler og botilbud

Mindfulness og andre lækkerier
At komme overens med sin professionelle rolle i forandringer