Referencer

PROFIL

Jeg har inden for de sidste år arbejdet indenfor en række forskellige virksomheder med mine kerneydelser:

Privatpraktiserende læger

Børne & Ungepsykiatrien

Behandlingstilbud

DS Håndværk og Industri

Danisco

Post Danmark

Gelsted Bygningsindustri

Forsvarets Oplysnings- og velfærdstjeneste

Energi Fyn

Popermo Forsikring

Profilform

Region Syddanmark: Det Psykiatriske område

Region Sjælland: Kvalitet og Udvikling

Region Hovedstaden: Stress forebyggende kurser

VISO

Odense Universitetshospital

Kommuner især på Fyn: Skoleafdelingen, Vej- og parkafdelingen og Handicap- og Psykiatriafdelingen

Familiebehandling

Den Sociale Højskole i Odense

Kriminalforsorgen

Syddansk Erhvervsskole Odense-Vejle

Produktionsskolerne i Danmark

HK

3F

DSR

Dansk Blindesamfund

Gigtforeningen

Sjögrengruppen

Rehabiliteringscenter Dallund

Center for Rehabilitering og specialrådgivning

Synscenter Refsnæs

Mindfulness og andre lækkerier
At komme overens med sin professionelle rolle i forandringer