Kursus i kognitiv teori og metode

KURSUS

Adfærdsterapi, kognitiv terapi, CFT Compassion focused Therapy, ACT Acceptance and Commitment Therapy er samtalebehandlinger baseret på videnskaben om psykologiske processer. Forskningen har vist at denne type behandlinger er virksom både over for forskellige typer af psykiske sygdomme og i forhold til mere almindelige problemer i livet og dagligdagen.

Medarbejdere, som arbejder med mennesker kan på kurset tilegne sig viden og færdigheder, således de sammen med borgeren/beboerne/brugerne kan identificere og forstå problemerne med fokus på forbindelsen mellem tanker, følelser og adfærd. Kurset tager ofte udgangspunkt i de konkrete problemer, der er her og nu. Grundtanken er at borger/beboer/bruger og personale skal udvikle en fælles opfattelse af klientens styrker og sårbarheder og sammen arbejder med de metoder og ideer fra den kognitive teori.

At bruge sine kursusmidler klogt, når medarbejderne skal udvikle sig!


Ofte er det enkelte medarbejdere, der kommer af sted på kursus. Det kan være en god idé indenfor afgrænsede områder, men ønsker man, at hele organisationen skal udvikles, er det nødvendigt med et samlet tilbud. Ellers kan er det være nærmest umuligt at få de nye kompetencer almindelig udbredt og implementeret i organisationen.

Det er vigtigt, at alle medarbejdere eller rigtig mange får mulighed for at kvalificere sig i teori og metoder. Kun på den måde bliver der et samarbejde i teamet eller på afdelingen om at få udfordret hinanden til at bruge det nye.

Derfor skræddersyr jeg et kursus-forløb, hvor hele medarbejderstaben er af sted, oftest i to hold. Forløbet kan selvfølgelig også tilbydes til enkelte grupper. Der er hjemmearbejde, til hver gang vi mødes. Kursusbevis udleveres, såfremt man kan demonstrere teoretisk og praksis forståelse af det, der er arbejdet med.

Kurset foregår over 5 dage. De første 4 gange med ca. 4-6 uger imellem hvert modul. Den sidste dag er efter 4-5 mdr. Her er fokus er på et brush-up og på deltagernes ønsker.
Som forberedelse til dette bedes hver medarbejder formulere sine ønsker. Ønskerne udspringer af de udfordringer, som brugen af den nye viden har skabt.

Her kommer et eksempel på et forløb på psykiatrisk bosted:

Kursus i kognitiv teori og metode

Formål:

At give medarbejderne på Bostederne indsigt i bærende principper i kognitiv metode, sådan at de efter de 4-5 kursus dage er i stand til at bruge nogle af metoderne i det pædagogiske arbejde.

Kursets form:

 • Undervisning
 • Træning af metoder
 • Case arbejde, rollespil
 • Refleksion over brug af metoderne i pædagogisk arbejde på Bostederne/værestedet
 • Hjemmearbejde
 • Opfølgning på hjemmearbejdet

Modul 1.
Indføring i kognitiv metode:

 • Psykoedukation, socialfærdighedstræning, kognitiv terapi, kognitiv miljøterapi

Personlighedsmodel med fokus på de forskellige niveauer.
Introduktion af kolonne metoden og ACT
Træning i adskillelse af situation, tanker, følelser og adfærd.

Den fokuserede samtale

 • Kontaktfasen
 • Fokuseringsfasen
 • Udforskningsfasen
 • Evalueringsfasen

Træning af den fokuserede samtale

Refleksion over brug af metoderne i pædagogisk arbejde.
Formulering af hjemmearbejde i forbindelse med kolonnemetoden og den fokuserede samtale.

Modul 2.

Opsamling på hjemmearbejdet.
Introduktion til begreberne:

 • Kognitive forvrængninger
 • Sokratiske spørgsmål
 • Følelsesregulerende systemer inspireret af CFT Compassion Focused Therapy

Træning i brug af sokratiske spørgsmål og CFT

Socialfærdighedstræning

 • Øvelser i opstilling af mål og delmål

Refleksion over brug af metoderne i pædagogisk arbejde.
Formulering af hjemmearbejde i forbindelse med sokratiske spørgsmål, socialfærdighedstræning, kolonnemetoden og den fokuserede samtale.

Modul 3.
Opsamling på hjemmearbejdet.
Introduktion til angsttilstande og kognitiv metode for angstlidelser.
Spørgsmålstyper til udfordring af negative automatiske tanker ved angst.
Øvelse i at analysere angstepisoder og opstilling af adfærdseksperimenter.

Formulering af hjemmearbejde med udfordring af negative automatiske tanker ved angst, analyse af angstepisoder, adfærdseksperimenter. Fortsat træning i sokratiske spørgsmål, socialfærdighedstræning, kolonnemetoden og den fokuserede samtale.

Modul 4.
Opsamling på hjemmearbejdet.
Den enkelte medarbejder formidler sit kognitive arbejde med en beboer eller en anden person for de andre deltagere.
Opsamling på gennemgået teori, diskussion af praktisk anvendelighed.
Case-arbejde i grupper, hvor de forskellige metoder prøves af ved rollespil. Der gives feed-back på arbejdet.
Evaluering af indsatsen og forløbet.

Modul 5.
Eksempler på det kognitive arbejde, der har fundet sted, både hvor det er lykkedes, og hvor det ikke er lykkedes.
Supervision af og undervisning i besværlighederne.
Brush-up på væsentlige elementer fra den kognitive terapi og metode.
Fælles refleksion over hvorledes den kognitive tilgang udfordrer, beriger og måske også begrænser pædagogikken.
Næste skridt for den enkelte medarbejder, gruppen og bostedet/værestedet.