Stress

ORGANISATIONS UDVIKLING

Stress-sanering

Omstrukturering, effektivisering, fusioner, ny teknologi, store krav i arbejdet og måske også travlt på hjemmefronten kan betyde stress, nedslidning og sygefravær. Ingen tager skade af at have travlt indimellem, men risikoen for stress øges ved

 • Manglende overensstemmelse mellem krav og ressourcer over længere tid
 • Uklare kompetence forhold
 • For højt arbejdstempo
 • Den megen fokus på stress i samfundet

Længerevarende stressbelastninger kan forringe det fysiske og psykiske helbred. Almindelige følger er hovedpine, søvnproblemer, smerter i nakke og skuldre, hjertekar-lidelser, depression, angsttilstande og udbrændthed.

Typiske symptomer ved stress er

 • Irritabilitet eller anden følelsesmæssig uligevægt
 • Urolig og rastløs
 • Anspændt
 • Sover dårligt
 • Husker dårligt
 • Mangel på koncentration
 • Overdreven trang til og brug af stimulanser

Stress kan sjældent løses udelukkende ved at arbejde med arbejdspladsens talent for organisering. Det er heller ikke gjort med at sende medarbejdere på kompetencegivende kurser. Det er nødvendig at arbejde på minimum tre niveauer på arbejdspladsen for at finde nye veje.

1. Først og fremmest er det vigtigt, at ledelsen tager ansvar for manglende overensstemmelse mellem krav og ressourcer. Det kan ske ved at støtte medarbejderne i prioritering af arbejdsopgaver. Det kan ligeledes være ledelsens job at træffe beslutning om at omprioritere ressourcer og afvikle nogle arbejdsopgaver, hvis nye opgaver skal til.

2. For at forstå arbejdspladsen er det også vigtigt at forstå kulturen og de grundantagelser, som hersker. Er det overhovedet muligt at sige fra uden at opleve sig som en dårlig kollega og medarbejder? Er der grænser mellem arbejdsliv og privatliv. Hvilke signaler sender ledelsen? Er de gode rollemodeller for medarbejderne?

3. Det tredje niveau er individniveauet, som jeg finder centralt, fordi den enkelte skal arbejde med sin egen stress-håndtering. Stress sker mellem ørerne og er præget af de tanker vi gør os, og de handlinger, vi foretager os. Den enkelte oplever ofte et voldsomt dilemma i forhold til opgaver, organisering, kollegialitet, og i forhold til at sige til og fra. Det er vigtigt at forstå, hvad der stresser, og blive i stand til at vurdere, hvad der kan ændres på, og hvad der må accepteres. Det kræver selvindsigt og mod til at handle på det, der kan ændres.

4. Der er også et fjerde niveau, det private. De fleste mennesker er i perioder pressede eller gennemlever kriser af forskellig karakter. Det kan være skilsmisse, dødsfald, problemer med familiemedlemmer m.m. Dette spiller også ind på, hvor sårbar den enkelte er. Hertil kommer, at alt for mange mennesker ikke får prioriteret tid til nydelse og ro i løbet af døgnet, hvilket er en forudsætning for ikke at brænde ud på et eller andet tidspunkt.

Jeg kan hjælpe med at:

 • formidle viden om stress
 • foretage analyser af, hvad der præcist stresser den enkelte
 • lave en kvalitativ undersøgelse af kulturen
 • skabe forandringer mentalt eller/og fysisk
 • coache ledelsen i forhold til ændringer for den enkelte/afdelingen
 • udarbejde en stresspolitik
 • implementere det nye