Sygefravær koster

ORGANISATIONS UDVIKLING

Det er et ledelsesmæssigt ansvar at forebygge sygefravær. For højt sygefravær påvirker bundlinen og er en dyr post for mange arbejdspladser - både menneskeligt og økonomisk.

Arbejdsmiljøinstituttet har fremlagt en rapport, der skønner, at sygefraværet i Danmark er på et niveau svarende til, at 142.000 personer er sygemeldte hver dag og ikke kan udføre deres arbejde.
Arbejdsgiverne har skønsmæssigt direkte udgifter til sygefravær på 22 milliarder kr. Hertil kommer det produktionstab, som følger med. De offentlige udgifter til sygedagpenge vokser støt.
Mange arbejdspladser handler på intuition, når de arbejder på at nedbringe sygefraværet. Sygefraværet skyldes som regel mange faktorer, derfor er det vigtigt at lave en grundig undersøgelse, inden man vælger sine indsatser i forhold sygefravær.

Man taler om tre forskellige former for sygefravær

 • Fravær med baggrund i det fysiske arbejdsmiljø
 • Fravær med baggrund i det psykiske arbejdsmiljø
 • Fravær med baggrund i forhold, som hører privatlivet til.

Et menneskeliv kan ikke deles i arbejdsliv og privatliv - begge liv spiller ind på fraværet. Er man igennem kriser i livet, bliver man lettere modtagelig for fysisk sygdom og mere psykisk relaterede sygdomme som stress, depression og angstanfald.

Jeg arbejder med

 • Analyse af virksomheden både i forhold til sygefravær og ikke mindst en analyse af, hvilke afdelinger eller medarbejdere, som har et lavt sygefravær – her kan være megen nyttig viden at hente.
 • De med høj grad af tilstedeværelse, hvem er de, hvad gør de, kan noget generes til andre kollegere, afdelinger?
 • Arbejdsseminar med fokus på hypoteser vedrørende det høje/lave sygefravær
 • Implementering af nye tiltag som
  - Omsorgssamtaler
  - Sygefraværspolitik
  - Coaching af lederen
  - Coaching af samarbejdsudvalget
  - Coaching af den, som skal tilbage i jobbet igen

Jeg har gode erfaringer med at få medarbejdere til at bevare tilknytningen til arbejdspladsen - evt. med særlige hensyn i en periode, hvor de er ramt af depression, plaget af stresssymptomer eller andet.
Da jeg ofte både arbejder med ledelsen og medarbejderne, bliver hjælpen integreret i virksomheden. Hjælpen er ikke blot et appendiks, hvor medarbejderen går til psykolog, mens arbejdspladsen venter på en raskmelding fra lægen. Det er vigtigt at tænke i forebyggelse, ellers vender problemerne bare tilbage.