Mine arbejdsfelter

PROFIL
 • Ledelsesudvikling og ledertræning ex.
  • Paradoksledelse
  • Når medarbejderne er medledere, hvad er så ledelsens opgave!
  • Udfordringen i at flytte ledelses niveau
  • Lederrollen og skyggesiderne
  • Forandringsledelse
  • Test: MPI Management of Paradox Indicator, NEO PI-3
  • Typologier: DISC, JTI
 • Medarbejderudvikling
 • Organisationsudvikling
 • Trivsel
 • Stress håndtering og sygefravær
 • Supervision, personaletræning og coaching
 • Terapi og personlig udvikling

Jeg tilbyder foredrag, seminarier, temadage, fyraftensmøder og udviklingsforløb

Vi vælger forskellige temaer med udgangspunkt i virksomhedens forandringsprocesser eller den enkelte. Nogle få eksempler blandt mange

 • Arbejdsmiljø og trivsel
 • Arbejdspladsudvikling
 • Forandringer, sammenlægninger og fusioner
 • Kommunikation, samarbejde og konflikter
 • Stress, udbrændthed og sygefravær
 • Teamsamarbejde og virksomhedskultur
 • Vold, trusler og krænkelser

Derudover arbejder jeg individuelt eller i grupper med temaer som

 • depressioner og angsttilstande
 • stress og udbrændthed
 • traumer, sorg og krise
 • personlig udvikling

Se mere: arbejdsmetoder

Mindfulness og andre lækkerier
At komme overens med sin professionelle rolle i forandringer