Personlig terapi og udvikling

_DSC1233 sort

Kan være en mulighed for dig, som står et sted i dit liv, hvor du har svært ved at komme videre.

Emnerne kan eventuelt være:
– Her og nu orienteret i forhold til kriser, konflikter, svære relationer, forandringer, sygdom af somatisk eller mental karakter.
– Gamle temaer, som dukker op og forstyrrer din livskvalitet.
– Noget du gerne vil opnå i livet, men har brug for hjælp til at finde vejen hen til.

En del terapi skal du selv betale fuldt ud, men indenfor følgende kategorier kan der ydes tilskud fra sygesikringen i samråd med lægen.

Du kontakter lægen og denne sender en elektronisk henvisning til en psykolog, som har overenskomst med sygesikringen.

Indenfor følgende kategorier kan du med tilskud modtage 12 samtaler:
1. Røveri-, volds eller voldtægtsoffer
2. Trafik- og ulykkesoffer
3. Pårørende til alvorligt psykisk syge personer
4. Personer ramt af alvorligt invaliderende sygdom
5. Pårørende til personer ramt af invaliderende sygdom
6. Pårørende ved dødsfald
7. Personer, der har forsøgt selvmord
8. Kvinder, der har fået foretaget provokeret abort efter 12. graviditetsuge
9. Personer, der inden det fyldte 18. år har været ofre for incest eller andre seksuelle overgreb
10. Personer med let til moderat depression

11. Personer med let til moderat angst eller/og OCD (18-38 år)

Et typisk forløb varer 5-20 gange.

Der afsættes 55 min. pr. gang og du vil ofte få hjemmearbejde, da én ting er at finde nye veje i samtalen, noget andet er at gå ud og møde andre/verdenen på en ny måde og få andre erfaringer.
Dette er en væsentlig del af behandlingen, derfor er der hjemmearbejde.

Du kan under arbejdsmetoder, se hvilke typer tilgange jeg arbejder med.

Du har altid mulighed for at vælge en ny behandler, hvis du ikke oplever at flytte på dig eller ikke oplever at føle dig tryg i relationen til mig.

Vi aftaler fra gang til gang næste samtale, der vil afhængig af temaet gå fra 1 uge op til 4 uger mellem samtalerne.

Du skal sende afbud, hvis du er forhindret, senest dagen før, for at undgå at skulle betale fuld pris.