Coaching

PROFIL > Arbejds metoder

Effektive coaching in the workplace holds a mirror up for the clients, so they can see their own thinking process.
- W. Timothy Gallwey The Inner Game of Work (2000)

Coaching: for at skabe læring og forandring
Coaching-begrebet er lånt fra sportens verden, og nogle faggrupper vil bedre kunne identificere sig med det end med begrebet 'supervision', der fortrinsvis bliver anvendt i professioner, hvor man arbejder med mennesker.

Det centrale i coaching er at skabe læring og forandring i arbejdsmæssig sammenhæng. Det sker i et samarbejde mellem coachen og fokuspersonen, hvor man typisk vil stille skarpt på sammenhænge og modsætninger mellem fokuspersonen og virksomhedens ønsker og mål. Det kan også dreje sig om mere individorienteret karriererådgivning. Coaching er et analyseredskab, der skal skabe klarhed og pege på nye veje. Det er sjældent let, men det bliver lettere, når man som fokuspersonen bliver klar over egne udfordringer, ressourcer og mål.

Sådan foregår coaching
Coaching foregår typisk i et forløb: Kontakt- og kontraktfase, opstilling af handlingsplan, det egentlige coachingforløb og endelig en evaluerings- og implementeringsfase.

Se mere: Supervision

Mindfulness og andre lækkerier
At komme overens med sin professionelle rolle i forandringer