Team tjek til dit leder/chef team 2022

Sæt gerne 1-2 dage af til Team tjek og få det allerbedste ud af teamet. Vi designer et forløb, som passer til jer J

 

Team tjek sigter mod at igangsætte en proces, hvor der arbejdes med lederteamets behov for samarbejde og løsne op for evt. blokeringer hos den enkelte såvel som i organisationen.

Af og til er den fælles retning ikke tydelig eller skal genopdages J og opgaver skal nytænkes eller genbesøges og vitaliseres

 

Målet er, at kommunikation kan flyde frit i et miljø præget af tillid, tryghed og nærvær så de ressourcer hver enkelt besidder kan udnyttes bedst muligt til gavn for virksomheden eller organisationen som helhed.

Processer i grupper er andet og mere end bare summen af de indre processer, der foregår hos hver enkelt deltager i gruppen. Samtidig er det dog afgørende for en gruppes effektivitet, at hver enkelt er bevidst om sig selv og sin indflydelse på andre.

Kommunikation er sjældent problemet. Problemet er som oftest det, vi ikke kommunikerer om det væsentlige.