Supervision

PROFIL > Arbejds metoder

Formålet med supervision: redskab og beredskab

Formålet med supervision er at skabe et overblik over en bestemt sag, situation eller et dilemma. Derudover giver supervision mulighed for at lære et dialogværktøj at kende, som kan anvendes i kollegiale interaktioner, når dette er påkrævet. Det er altså et redskab både i forhold til konkrete problemstillinger og et beredskab til imødegåelse af fremtidige problemer.

Igennem supervision bliver man mere klar på

  • sin egen professionalisme
  • samspillet med kollegerne
  • samspillet mellem konkret faglig viden og forholdet mellem kolleger
  • dialog som professionelt redskab
  • refleksionsmetoder som udgangspunkt for ønsker om forandring

En typisk supervision forløber på følgende måde

På baggrund af en indledende runde, hvor alle bliver hørt, vælges et tema eller to. Deltagerne vælger selv, om de ønsker supervision, hvorefter supervisor belyser temaerne i interviews med supervisanden.
En supervision varer typisk 30-45 minutter pr. gang. Undervejs i forløbet inddrager man 2 til 3 gange et reflekterende team. Teamet giver kommentarer og refleksioner, der kan inddrages i supervisionen.
Til slut reflekterer deltagerne over supervisionsprocessen.

Mindfulness og andre lækkerier
At komme overens med sin professionelle rolle i forandringer