Acceptance Commitment Therapy

PROFIL > Arbejds metoder

Psykolog fagligt er jeg i mit arbejde inspireret af forskellige tilgange bl.a. ACT; Acceptance Commitment Therapy.

ACT er en ny retning inden for den kognitive adfærdsterapi, som arbejder henimod metodisk at undersøge og aktivt ændre personens relation til tanker, følelser og fysiske fornemmelser.
Teoretisk er ACT beskrevet ind i en adfærdsanalytisk teori.
Teorien bygger på at mennesker lærer at bruge sproget ved at interagerer med miljøet.
Sproget skal i denne sammenhæng forstås både, som det vi siger, men ikke mindst den dialog og de minder vi har i vores ”indre biograf”.

Disse minder aktiveres, når vi står i forskellige situationer. Mennesket er på mange måder højt udviklet, da vi jo netop formår gennem det ydre sprog og vores indre kompetencer at omsætte forskellige erfaringer til nye situationer.

Problemet i forhold til netop dette talent gør, at vi ind imellem gennem både det ydre og indre sprog er fordomsfulde, skræmmer os selv med forskellige tanker og ubehagelige fremtidscenarier, sammenligner os med andre og skaber uhensigtsmæssige regler for os selv.
Det ubehag, der opstår i sådanne situationer, mener man i ACT tænkningen er en konsekvens af, at vi samtidig har et talent til med både det indre og ydre sprog at kunne bruge vores erfaringer i nye situationer. Ifølge ACT er vi evolutionært udviklet til at problemløse, hvilket i forhold til den materielle verden gør, at vi er andre dyrearter overlegne. Men når den selv samme mekanisme bruges i forhold til at kontrollere og fundere over vores indre psykiske liv, forestillinger og fornemmelser, så aktiverer vi ofte mere ubehag. Når vi forsøger at kontrollere ubehaget knytter vi os til det.

Commitment:

Livskvalitet/lederkvalitet handler i ACT om at udvikle mental fleksibilitet, så man som leder/menneske er villig til at acceptere det ubehag, som er forbundet med at nærme sig mål, ”commite” sig til værdifuld vækst og udvikling.

Accept:
Dette betyder, at man som menneske accepterer alle de indre tanker og forestillinger, som kommer til én, undgår at ville ændre og kontrollere dem. Vi skal fokusere og respondere på det der rent faktisk sker i situationen.
Accepten handler også om, at vores indlæringshistorie ikke kan ændres, men skal accepteres med velvilje og ikke kamp mod de tilbagevendende billeder, tanker og følelser.

Mindfulness og andre lækkerier
At komme overens med sin professionelle rolle i forandringer