Konsultation

ORGANISATIONS UDVIKLING > Medarbejder udvikling

Konsultation i forhold til arbejdsmiljøet: Hold medarbejdergruppen fit for fight

Det er vigtigt at have fokus på trivslen og arbejdsglæden på arbejdspladsen, fordi de fleste har travlt og oplever sig brugte og slidte indimellem.

De forskellige lovpligtige arbejdspladsvurderingsskemaer er udmærkede værktøjer hertil, men bør ikke stå alene. Det er vigtigt også at få skabt mulighed for kvalificeret samtale om trivsel med henblik på tiltag, der hindrer dårlig trivsel og dermed sygemeldinger, sladder, mobning, for stort medarbejder-flow med mere.

_DSC0975 sort

Generelt er de fleste medarbejdere meget pligtopfyldende og vil rigtig gerne yde en god indsats på arbejdspladsen. For mange er arbejdsplads og identitet snævert forbundet: "Hvis jeg oplever mig selv velfungerende i forhold til det, jeg skal udføre, og i forhold til mine kolleger og min leder er jeg god nok". Der er derfor meget stærke og ubehagelige følelser og tanker forbundet med ikke at kunne udføre arbejdet i den kvalitet og det tempo, som man selv, ledelsen, kulturen eller politikkerne har sat som mål.

De fleste forsøger at løbe stærkere og gøre mere af det samme, hvilket ofte er en dårlig løsning og kan forårsage yderligere vantrivsel. Der er brug for viden om den nuværende situation og alternative handlingsmuligheder.

Da vi som mennesker er født til biologisk og psykologisk at overleve i flok, er fællesskabet og det at være et vigtigt medlem af fællesskabet noget helt centralt. Vi har brug for at blive set og hørt, for at få passende udfordringer, for at være en del af fællesskabet og for at forstå og kende lederens og kollegernes forskellige mål, værdier og særlige personlige/faglige præferencer. På baggrund af alt det kan vi navigere i en travl og udfordrende hverdag. Man oplever sig forstået og forstår de andre lidt bedre, så forskellighederne bliver lettere at håndtere.

I samspillet mellem ledelse og medarbejdere er det centralt i en travl hverdag, at mål og prioriteringer er tydelige: Hvordan skal jeg prioritere, når jeg/vi ikke kan nå det hele, så jeg fortsat kan få lov at opleve mig som god nok?


Konsultation omkring trivsel

Jeg har igennem de sidste 8 år arbejdet med medarbejdergrupper (evt. MED. udvalget). Vi mødes ca. 4-8 gange om året i 3 timer - evt. en hel dag - for at arbejde med eksempelvis:

 • Hvordan er min/vores trivsel?
 • Hvad har vores sidste APV/trivselsundersøgelse vist, og hvordan får vi taget hånd om dette?
 • Vores forskelligheder i medarbejdergruppen, hvad betyder det i dagligdagen?
 • Når arbejdet og vores forskellige holdninger skaber splid
 • Hvordan udvikler vi vores psykiske fleksibilitet?
 • Hvilke slags møder vil vi gerne holde?
 • Hvordan undgår vi sygemeldinger, stress, mobning, sladder, kollega-flow med mere?
 • Hvordan undgår vi at tabe de mange bolde, som er i luften?
 • Hvordan kommer vi på forkant med udviklingen og de mange opgaver?
 • Hvordan samarbejder vi bedst muligt med ledelsen?
 • Hvordan får vi balanceret krav, ressourcer og trivsel?

Møderne - de tre timer eller hele dagen - forberedes og afvikles fx sådan:

 • Deltagerne kommer og har individuelt eller som gruppe forberedt på, hvad de gerne vil arbejde med
 • Jeg stiller spørgsmål til, hvad deltagerne er optaget af for tiden, individuelt og i gruppen. Ud fra det designer vi programmet
 • Vi aftaler, hvad der skal arbejdes med fra gang til gang

Jeg inddrager på den baggrund min brede faglige kompetence, som indeholder systemiske, narrative og kognitive forståelsesrammer, i forhold til deltagerne og emnerne. Formen på vores samarbejde kan så enten være klassisk supervision eller sparring eller andre typer dialog og refleksive konsultationsformer.