Forandringens vinde blæser

ORGANISATIONS UDVIKLING > Forandring

I Nudansk Ordbog er et af synonymerne for forandring "at flytte på sig". Det er svært for mange af os at flytte os - medmindre vi selv har valgt det, så bliver det lidt lettere.

På arbejdspladser skal både ledelse, afdeling og individ forandre på mange niveauer i disse år. Det er de store samlægningers tid i kommunalt regi, og amterne er blevet til store regioner. I den private sektor købes man op, køber op eller fusionerer på anden vis.

Krisepsykologien har nogle bud på, hvad der sker psykologisk set med mennesker i forandringsprocesser. Følelsen af kontroltabet er en almindelig oplevelse. Det ikke at kunne styre og kunne navigere med automatpiloten kan være angstfremkaldende eller fremkalde stærke emotioner, som irritation, vrede, magtesløshed med mere.

Kontroltab kan handle om forhold som

 • Hvor skal jeg være rent fysisk?
 • Hvad skal mine arbejdsopgaver være?
 • Hvordan bliver arbejdstiderne, og hvor langt får jeg på arbejde?
 • Kommer jeg til at opleve et prestige tab?
 • Får jeg nye kolleger, som jeg ikke bryder mig om?
 • Er jeg kompetent til det nye?
 • Bliver jeg mon fyret?

Ofte vil mennesker reagere emotionelt mere end rationelt på forandringer. Nogle har ar på sjælen i forhold til gamle forandringer. Andre har glemt, at de egentlig har klaret andre forandringer rigtig godt og sandsynligvis er blevet endnu mere kompetente.

Ledelser har et særligt job her, da den enkelte medarbejder har brug for at høre den gode historie om sig selv efter forandringen. Vi bliver alle vældig selvcentrerede, når forandringer finder sted.

Den kompetente ledelse fortæller både den gode historie og udmaler skrækscenariet, hvis ikke vi gør det her...
Forandringen skal formidles i hele processen med en stærk vision, som taler både til hjernen og til hjertet.

Lederen skal kunne få øje på de forskellige typer medarbejdere

De som med entusiasme straks arbejder med på visionen.De lidt mere stille og afventende, som har brug for tydelige retninger for at kunne arbejde.
De kritiske, som måske har nogle fornuftige indvendinger.

I Presence, Society for Organizational Learning 2004 bruger de to forfattere Scharmer og Senge begreberne downloading, suspension og presencing til at sige noget om forandringsprocesser.

Begrebet downloading stammer fra nettet, hvor vi kan hente artikler, fotos, tegninger, ord og billeder med mere. Begrebet er her tænkt i mere mental forstand. Vi henter i en uendelighed de samme forestillingsbilleder og tanker frem om os selv, andre og verden. Det skaber en nødvendig forudsigelighed i vores verden, på arbejdspladsen, at vi ikke hver dag skal genopfinde vores måde at fungere på. Vi er altså helt afhængige af denne downloading. Men skal vi møde det nye og forandre, skal vi se nærmere på vores downloading af gamle forestillinger og sætte dem på stand-by et øjeblik. Her kommer begrebet suspension ind.

Suspension
betyder at ophæve midlertidigt, sætte noget ud af funktion. Vi sætter altså de gamle forestillinger i parentes. Den chilenske bevidsthedsforsker Francisco Varela definerer suspension som det "at fjerne sig fra vanens tankestrøm". Kreative og innovative mennesker er gode til at arbejde orienteret mod fremtiden. Her gælder det om at åbne såvel sindet, hjertet og viljen for at skimte det nye, det som er på vej.

Dette kaldes presencing. Det drejer sig om kompetencen til både at være nærværende i nuet og bruge sin intuition til at forstå, hvad fremtiden kan bringe.

Sammenfattende kan man sige, at man for at møde det nye skal kende det gamle - og kunne slippe det.

Det kræver altså både åbenhed, sanselighed, hårdt arbejde, viden, research og udholdenhed at holde kursen i en forandringsproces. Ledelse er en nødvendighed, når fremtiden skal mødes. Også mere ledelse end der normalt er behov for: En ledelse, som fokuserer på at få visionen på plads. En ledelse, som arbejder på at få medarbejderne med i forskellige tempi, mens de udstikker tydelige rammer for nye handlinger og giver plads til den fornødne kompetenceudvikling.

Jeg arbejder med begrebet forandring på mange niveauer i virksomheden:

Coaching af

 • Lederen
 • Samarbejdsudvalget
 • Grupper af medarbejdere

Arbejdsseminarier med fokus på

 • Visionen, de taktiske, strategiske niveauer, kompetenceudvikling og implementering.
 • Udvikling og afvikling. Hvad skal der tages afsked med - både fysisk og mentalt - og hvad skal mødes og formes i fremtiden.
 • Historiefortælling som metode i forandringsprocessen.
 • Typologier i forbindelse med forandringer.
  - få testet dine tanker, følelser og adfærd
  - din rolle i forandringsprocessen
  - kollegial adfærd i forandringsprocessen
  - ledelsesmæssig adfærd i forandringsprocessen